Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2014

uknowuloveme
uknowuloveme
9447 7f33 500
Reposted fromsoeasy soeasy viaredshadow redshadow
uknowuloveme
uknowuloveme
6681 7e2f
Reposted fromiamstrong iamstrong viaeternaljourney eternaljourney
uknowuloveme
naprawde pijanym się jest wtedy, kiedy leżąc, trzeba się czegoś trzymać, żeby się nie przewrócić
Reposted frombasia basia viaredshadow redshadow
uknowuloveme
7004 c5e3
porysunki ♥
Reposted fromidontcareiloveit idontcareiloveit

December 10 2014

uknowuloveme
5022 5b30
 have  you already written a letter to Santa Claus?
Reposted frometernaljourney eternaljourney
uknowuloveme
Jakim cudem odróżnić, kiedy miłe słowa są prawdziwe, a nie wyłącznie zwykłą bajerą?
— no jak...?
Reposted frommefir mefir viaim-so-retarded im-so-retarded
uknowuloveme
8509 a126
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
uknowuloveme
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viadiedrunk diedrunk

December 09 2014

uknowuloveme
uknowuloveme
1465 c739
true story bro!
Reposted frompiehus piehus viaretaliate retaliate
uknowuloveme
1493 b2b9
uknowuloveme
uknowuloveme
“Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być samą.”
— Agnieszka Holland
Reposted frombeatkazz beatkazz viaeternaljourney eternaljourney
uknowuloveme
2671 7822
"Zjeść ludzia? Nie, ukocham."
uknowuloveme
Każdą znajomość z osobą płci przeciwnej można podzielić na kategorie:
- Znajomość, która zakończy się  po kilku tygodniach.
- Znajomość, która przetrwa dłuższy okres czasu i przetrwa wiele prób.
Ta druga z kolei dzieli się na:
- Znajomość, która skończy się na przyjaźni.
- Znajomość, która przerodzi się w coś więcej niż tylko przyjaźń.
Tylko i wyłącznie od was zależy jak potoczą się sprawy i ile z siebie dacie w tych działaniach.
— Rafał Ż., SunsetPlace - "Sukienki i Wiosenne Związki"
Reposted frommywords mywords viaim-so-retarded im-so-retarded
uknowuloveme
Reposted frombluuu bluuu
uknowuloveme
2552 c430
Reposted fromjustMeee justMeee via100suns 100suns
uknowuloveme
1386 4019
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viakupmibuty kupmibuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl